Älmhults Motorklubbs länkar

Rally...
...kallas en tävling som omfattar en relativt lång sträcka. Rally körs på vägar, så kallade "specialsträckor", som är
avstängda för annan trafik och där det gäller att ta sig från start till mål på kortast möjliga tid.
Mellan specialsträckorna kör man "transportsträckor" där de allmänna trafikreglerna gäller. Till
skillnad från biltävlingar på bana finns det förutom förare, även en kartläsare med i bilen under rallytävlingar.

Rallysprint...
...har på senare år har genom olika specialvarianter vunnit gehör inom rallysporten. Främst rör det så kallad rallysprint, som är en
tävlingsvariant där man kör ett antal heat på en och samma relativt korta specialsträcka (körtid cirka 2 minuter).
Sådana tävlingar är enklare och billigare att arrangera och gör tävlingen mer tillgänglig för publiken som inte behöver
ta sig ut på flera mil långa avlysta skogsvägar.

Folkrace...

...kom till Sverige från Finland i början av 80-talet . I folkrace används äldre vanliga bilar, exempelvis SAAB 99 och Volvo 140. I bilarna sitter det en skyddsbur ,kraftigare stolar och bälten för ökad säkerhet. Folkrace är en publikvänlig sport som man kan följa från start till mål, det händer ibland att bilarna rullar runt och får stora plåtskador med mycket arbete efteråt. Det som gör folkrace speciellt är bla att efter varje tävling får den tävlande vara beredd att sälja sin bil. Då är det ett pris som gäller och det är 6500 kr. Så om du lägger ner mycket pengar på bra utrustning till bilen så kan du bli av med bilen efter tävlingen. Man får endast behålla personlig utrustning som stol och säkerhetsbälten. Folkrace körs på speciella grus och asfaltsbanor. Banorna är byggda så att bilarna inte ska komma upp i en hastighet över 80 km/h. Banorna är ca 800 m långa. För att tävla på lika villkor är tävlingen uppdelad i olika klasser, senior ,dam och junior. Som junior får man börja köra det året man fyller 15 år. Innan varje tävling så kontrolleras alla bilar för att se till att allt följer folkracereglementet. Tävlingen är uppbyggd så att alla kör lika många heat. I varje heat ingår oftast 6 stycken bilar och den som kommer först imål får 7 poäng, tvåan får 5 , trean får 4 ,osv. När alla förare kört sina heat räknas den totala

Bilorientering är

en billig bilsport jämnfört med många andra. I Bil-o ska man med hjälp av karta och körorder åka en i förväg okänd väg på en bestämd tid.Längs tävlingsvägen finns olika orienteringspunkter och
tidskontroller. Visst är hastigheten av betydelse men fort och fel ger inga framskjutna placeringar. Det är orienteringsförmågan och samspelet mellan förare och kartläsare som är mer avgörande för resultatet. Svårigheter kan vara att kartan är gammal och inte stämmer med verkligheten , eller att man åker på ett så vägrikt område att det finns gott om vägar att ta fel på.

Mer information och direktlänkt till bilorientering Kronoberg: www.bilokronoberg.com